Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersonen op de Biezenkamp zijn Carlijn Kramer en Yvonne Bartholomaus. 
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning door een van de interne contactpersonen. 

Externe vertrouwenspersoon Stichting Condor

Als externe vertrouwenspersoon begeleid en ondersteun ik medewerkers, ouders en andere betrokkenen bij door hen ervaren ongewenste omgangsvormen en integriteitsvraagstukken. Wanneer hier sprake van is, u heeft een klacht en u ervaart een drempel om dit zelf bespreekbaar te maken, ofwel een gesprek leidt niet tot een gewenste oplossing, dan kijk ik graag met u mee hoe hier mee om te gaan. U bepaalt uiteindelijk zelf welke keuze u hierin maakt.Als externe vertrouwenspersoon ben ik niet in dienst van Stichting Condor en daarmee onafhankelijk. Ook ga ik vertrouwelijk om met de informatie die ik krijg, ik heb immers een geheimhoudingsplicht (m.u.v. strafbare feiten).Willemijn Scheeren
Tel: 0619361245
info@willemijnscheeren.nl