Vertrouwenspersonen

Externe vertrouwenspersoon Stichting Condor
Als externe vertrouwenspersoon begeleid en ondersteun ik medewerkers, ouders en andere betrokkenen bij door hen ervaren ongewenste omgangsvormen en integriteitsvraagstukken. 

Wanneer hier sprake van is, u heeft een klacht en u ervaart een drempel om dit zelf bespreekbaar te maken, ofwel een gfesprek leidt niet tot een gewenste oplossing, dan kijk ik graag met u mee hoe hier mee om te gaan. U bepaalt uiteindelijk zelf welke keuze u hierin maakt.

Als externe vertrouwenspersoon ben ik niet in dienst van Stichting Condor en daarmee onafhankelijk. OOk ga ik vertrouwelijk om met de informatie die ik krijg, ik heb immers een geheimhoudingsplicht (m.u.v. strafbare feiten). 

Willemijn Scheeren

Tel: 0619361245

info@willemijnscheeren.nl