Kennismaken

De Biezenkamp is een dorpsschool in Beek in de gemeente Berg en Dal. We geven onderwijs aan ongeveer  290 leerlingen verdeeld over 13 groepen. 

In de schoolgids en het schoolplan kunt u lezen hoe wij ons onderwijs vorm geven. De komende jaren hebben we hierbij de volgende speerpunten; het geven van expliciete directe instructie, leren door ervaren en persoonlijk leiderschap. We hechten veel waarde aan de leergierigheid en nieuwsgierigheid die kinderen van nature hebben en het creëren van een veilige en rijke leeromgeving.
 
Het bezoeken van deze site geeft u hopelijk een beeld van onze school maar het bezoeken van onze school tijdens schooltijden geeft waarschijnlijk een completer beeld.

Nieuwe ouders of belangstellenden nodig ik dan ook van harte uit om een afspraak te maken voor een rondleiding en een gesprek.
 
Hartelijke groet,

Jolanda Kleinjan
Directeur