Schoolplan

Het schoolplan 2020-2024 is opgesteld door de directie met inbreng van teamleden en medezeggenschapsraad. Beleidsontwikkelingen binnen basisschool de Biezenkamp komen voort uit eigen koersbepalingen aangevuld vanuit landelijke beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen. Tevens zijn er beleidsstukken vanuit het strategisch beleidsplan van Stichting Condor meegenomen.

U kunt het schoolplan hier downloaden en lezen en/of uitprinten.