Stichting Condor

Basisschool de Biezenkamp is een van de 10 scholen die valt onder het bevoegd gezag van Stichting Primair Onderwijs Condor. SPO Condor is een stichting voor primair onderwijs en bestaat uit leerkrachten, schoolleiders, intern begeleiders, onderwijsondersteuners, stafmedewerkers, specialisten, medezeggenschapsraden, raad van toezicht en een directeur-bestuurder. Voor meer informatie over SPO Condor ga naar de website SPO Condor