Schooltijden

Alle leerlingen (groep 1 t/m 8) gaan vijf dagen in de week naar school van 8.30-14.00 uur. Tijdens deze schooldag lunchen de kinderen, samen met de leerkracht, in de eigen klas. Natuurlijk is er ook ruimte om buiten te spelen en te ontspannen.
In schema ziet dit er als volgt uit:

Groep 1 t/m 8:                                       
Maandag:      8.30 - 14.00 uur   
Dinsdag:        8.30 - 14.00 uur   
Woensdag:    8.30 - 14.00 uur   
Donderdag:   8.30 - 14.00 uur       
Vrijdag:          8.30 - 14.00 uur

Om echt op tijd te beginnen en geen lestijd te verliezen met binnenkomen, gaat de deur 10 minuten voor de start van de lessen open. Dan gaat ook de eerste bel. De kinderen kunnen dan rustig naar binnenkomen. Bij de tweede bel is iedereen in de klas, zijn alle ouders uit de klas en kan het onderwijs beginnen.

Tijdens de inlooptijd zijn de leerkrachten in de klas. De leerlingen gaan rustig op hun plaats zitten en pakken bijvoorbeeld hun leesboek.

Bij de groepen 1 en 2 mogen de ouders de kinderen in de klas brengen. Bij de groepen 3 mag dit ook, tot aan de herfstvakantie.
 
Stuur uw kind niet te laat naar school, maar ook niet te vroeg!