MR

Wie zijn wij?
Wij zijn de medezeggenschapsraad van basisschool de Biezenkamp. De MR bestaat uit acht leden: vier personeelsleden en vier oudersDe ouders en personeelsleden zitten in de MR zonder 'last of ruggespraak'; ze vertegenwoordigen hun achterban (personeelsleden cq ouders), maar zijn vrij om eigen beslissingen te nemen. Het algemeen belang van de school staat voorop. MR-leden worden gekozen. De Zittingsduur is drie jaar, waarna verlenging mogelijk is.

Wie zitten er in de MR?
Personeelsleden Ouderleden
Linsey Engelen (voorzitter) 
Sylvia van Wees (secretaris)
Henriëtte de Boer 
vacature
Jorine de Witt
Suzanne Kooij
Maud Tiehuis
Astrid Reinders
Hieronder vind je in het kort informatie over de MR. Wil je meer weten over de taken en bevoegdheden van de MR: laat het weten we geven graag meer informatie. Of bekijk het MR reglement  of het MR statuut.

Doel van de MR ?
De MR Is een wettelijk verplicht orgaan op elke school. Het doel van de MR is om mee te denken en te adviseren over het reilen en zeilen op school. De MR houdt zich bezig met de kwaliteit van het onderwijs en de school. 

Hoe doen we dat?
De MR heeft bij een aantal onderwerpen instemmingsrecht en adviesrecht, dit betekent dat de schooldirectie voor belangrijke beslissingen verplicht is eerst ouders en personeel te raadplegen. Dit gebeurt via de MR en is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. Los van de zaken waarover de MR wettelijk advies of instemming mag geven, kan de MR gevraagd of ongevraagd reageren op alle zaken die met de school als geheel te maken hebben.
Door open communicatie met de directie denkt de MR kritisch mee over het beleid van de Biezenkamp.
De MR levert zo bijdrage aan het continue verbeteringsproces van de organisatie.

Communicatie
De MR vergadert maandelijks en overlegt met de schooldirectie. Daarnaast onderhoudt de MR contact  met de Oudervereniging en de GMR (gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van stichting Condor). Van elke vergadering wordt in de Hallo, de schoolnieuwsbrief, kort verslag gedaan.

Hieronder vind je de notulen van de vergaderingen van het huidige schooljaar. Deze notulen worden primair opgesteld voor onze eigen verslaglegging, maar kunnen voor anderen ook informatief zijn. Heeft u vragen naar aanleiding van de notulen? Spreek dan één van de MR-leden aan of stuur een mail naar medezeggenschaps.raad@biezenkamp.nl

Notulen huidig schooljaar

26 augustus 2019
1 oktober 2019
19 november 2019
 
Notulen 2018-2019
De MR heeft een jaarverslag gemaakt.
Klik hier om het jaarverslag 2018-2019 te lezen.      

25 september 2018
13 november 2018
15 januari 2019
26 februari 2019
15 april 2019
28 mei 2019Contactgegevens
MR Biezenkamp                               
Roerdompstraat 2  
6573 BH - Beek Ubbergen
medezeggenschaps.raad@biezenkamp.nl
Kalender
<
Februari
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo