Leerlingenraad

De leerlingenraad van basisschool de Biezenkamp bestaat uit leerlingen uit de groepen
5 t/m 8 (iedere groep levert twee leden).

Doelstelling van de leerlingenraad:
 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie.
 • De leerlingen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap.
 
Organisatie van de leerlingenraad:
 • De leerlingenraad heeft een adviserende taak. Dit betekent dat de kinderen van de leerlingenraad mogen meedenken en meepraten over allerlei onderwerpen op onze school. Daarnaast heeft de leerlingenraad ook een actieve rol op speciale dagen/gebeurtenissen op school.
 • In de groepen 5, 6 en 7  worden jaarlijks tussen carnaval en de meivakantie verkiezingen gehouden.
  De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
 • Voordat de verkiezingen worden gehouden, geven de leerkrachten in de betrokken groepen informatie over de leerlingenraad, waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.
 • In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad.
 • Notulen worden verspreid door de leerkrachten.
 • De leerlingenraad komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd.
 • Een kringgesprek in de klas kan vooraf gaan aan een vergadering van de leerlingenraad.
 • De vergadering wordt voorgezeten door de directie (directeur of bouwcoördinator) van de school.
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar. De leerlingen die in groep 7 gekozen zijn blijven ook in groep 8 in de leerlingenraad.
 
Mogelijke agendapunten van de leerlingenraad:
 • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden
  naar de oudervereniging, de medezeggenschapsraad of het team.
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
 • Advies bij de organisatie van schoolactiviteiten.
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.
 • Overige zaken
 
Voorzieningen:
 • Vooraf zorgt de voorzitter dat er een vergaderruimte beschikbaar is. In principe wordt er vergaderd in de personeelskamer van de school.
 • Per schooljaar is er een budget van 200 euro beschikbaar voor de leerlingenraad.
 
Kiesreglement:
 • Elk schooljaar worden tussen carnaval en de meivakantie nieuwe verkiezingen gehouden.
 • Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5, 6 en 7 twee leerlingen verkozen die gedurende het gehele schooljaar zullen deelnemen in de leerlingenraad.
 • De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 7.
 • De kandidaten worden per groep op een stembrief geplaatst. Dit betekent dat er in totaal evenveel stembrieven zijn als groepen 5, 6 en 7.
 • Om geldig te stemmen mag een leerling op zijn/ haar stembrief slechts één kandidaat aanduiden.
 • De twee kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen.
 • Zijn er meerdere kandidaten met hetzelfde aantal stemmen, dan wordt er een tweede stemronde gehouden, met alléén deze kandidaten.
 • Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.
 • Elke leerling wordt verwittigd van de plaats, het uur en de datum van de stemming.

Samenstelling 2018-2019
*  uit groep 5A: Lara en Quinten
*  uit groep 5B: Stijn en Maartje
*  uit groep 6A: Amy en Karsten
*  uit groep 6B: Jula en Daan
*  uit groep 7A: Alieda en Lente
*  uit groep 7B: Anne en Coen
*  uit groep 8A: Bart en Rosa
*  uit groep 8B: Bente en Maurice
Kalender
<
Juni
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo